Valgmodul – Erhvervspædagogisk diplomuddannelse med virksomhedsforløb

Kombiner diplommodul for lærere (med PG) med virksomhedsforløb og få en fantastisk synergieffekt på skolen!

Dette valgmodul er udviklet i et samarbejde mellem undervisningsministeriet og professions­højskolerne specielt med henblik på de lærere, som har en PG og nu med kravene fra finanslov 2013 skal have et PD modul på 10 ETSC inden 2020.

Modulet kombineres her med det virksomhedsforløb, som alle lærere også skal gennemfører i følge finanslov 2013.

Dette kombinerede forløb opfylder både de formelle krav til lærernes opkvalificering og sikrer en reel udvikling af den enkelte lærers og afdelingens/skolens kompetencer til:

  • Selvstændigt at indgå i arbejdet med og tage ansvar for samspil mellem praksis og teori
  • Arbejdet med udvikling af samspil mellem skole og virksomhed, med henblik på at fremme elevernes læring i såvel skole som virksomhed
  • Selvstændigt at indgå i og tage ansvar for fagligt og tværfagligt samarbejde med centrale aktører i erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne
  • Professionelt arbejde med udviklingen af egen og teamets praksisrelaterede undervisning

Hent katalog her

EPUC udbyder diplomtilbud i samarbejde med UC Syd.

Korte metodekurser fra EPUC

Hent vores nyeste katalog med fokus på metoder, der kan hjælpe jer med at indfri intentionerne fra erhvervsskolereformen.
Kurserne er tilpasset din hverdag på skolerne, og har korte, intense forløb, hvor du vil få indblik i nyeste teori samt får mulighed for at arbejde med principperne i praksis på din egen skole. På den måde kan kurserne  hjælpe jer med at indfri intentionerne fra erhvervsskolereformen.
Kurser ved EPUC er altid holdt i et forståeligt sprog, så alle får noget med hjem. 

Kurserne tager udgangspunkt i de pædagogiske principper fra reformen.

Hent katalog her. 

Vær også opmærksom på vores diplomtilbud, som vi udbyder sammen med UC Syd.

Aktuelt fra EPUC til landbrugsskoler og det grønne område

EPUC har udarbejdet et katalog med inspriation til efteruddannelse og andre tiltag specielt indenfor landbrugsskoler og skoler indenfor det grønne område.

Hent katalog her. 

Vær også opmærksom på vores diplomtilbud, som vi udbyder sammen med UC Syd.

Aktuelt fra EPUC til EUD

Reformen er nu i gang med at blive til hverdag rundt om på skolerne. EPUC har været rundt på mange skoler og har sammensat et aktuelt katalog ud fra hvad vi ser og hører, at der er behov for.

Kataloget skal ses som en appetitvækker, og som altid er EPUCs kendemærke, at vi tilpasser aktiviteter til netop jeres behov, og ikke leverer en “stangvare”. Hent katalog her. 

Vær også opmærksom på vores diplomtilbud, som vi udbyder sammen med UC Syd.

Specielt til EUD10

Indenfor EUD10 kan vi også skræddersy tilbud, der passer de forskellige skoler.
Det kan være, at der er behov for et indspark til en pædagogisk dag, eller at der er konkrete udfordringer, hvor vi kan byde ind med sparring eller konkrete udviklingsprojekter.

Læs mere…

Kurser

Kurser har det formål at udvikle nye brugbare kompetencer hos lærere og ledere. Vore kurser er typisk praksisnære forløb, hvor undervisningen tager udgangspunkt i lærernes/ledernes opgaver og problemstillinger i udførelsen af det daglige arbejde. Det kan være et kursus for lærere i oversættelse af kompetencemål til undervisning. Fx med vægt på hovedbekendtgørelsens formål og dennes betydning for dannelsesmålene, grundforløbets kompetencemål, introduktion af en oversættelsesmodel, hvor der arbejdes med at omsætte kompetencemål til undervisningsindhold, undervisningsmål og læreprocesser, fulgt op af lærernes eget praktiske arbejde under vejledning og sparring.

Pædagogiske dage

Pædagogiske dage fra en halv til to dage kan have flere formål:

Inspiration, lige som fyraftensmøderne

At gribe fat i en aktuel problemstilling på skolen, eksempelvis dårlig elevtilfredshedsundersøgelse eller øget frafald, hvor leder og lærere selv arbejder videre

2 til 3 pædagogiske dage gerne over fx tre måneder, hvor vi sammen med skolen aftaler et udviklingsforløb. Det kan eksempelvis være det afsluttende grundforløbsprojekt eller arbejdet med revision og udvikling af LUP

Fyraftensmøder

Fyraftensmøder og andre korte arrangementer på typisk 1 til 2 timer er velegnede til inspiration. Fx hvad siger ny forskning om den gode undervisning, eller hvordan kan vi udvikle elevernes evne til at arbejde med innovation i erhvervsfaget. Denne form for arrangementer kan pege på, hvad der kan være værd at arbejde videre med på skolen.

Udviklingsprojekter

Udviklingsprojekter har et dobbelt formål, nemlig dels at udvikle nogle bestemte elementer på skolen generelt, i uddannelsen eller undervisningen, dels at udvikle læreres og lederes kompetencer på forskellige områder. Det kan fx være udvikling af den fælles didaktisk pædagogiske plan på skolen. Udvikling af talentforløb inden for en uddannelse eller udvikling af evaluering og feedback i undervisningen. Vi deltager gerne i udformningen af eventuel ansøgning om ekstern finansiering.

Vi planlægger projektet sammen med jer, styrer processerne sammen med en lokal projektleder, holder oplæg, producere materialer, sætter arbejds- og læreprocesser i gang, og vi sørger for henvisninger til relevant viden. Vi planlægger og gennemfører evaluering af proces og resultat sammen med jer og deltager i dokumentation af projektet.