Vi ved noget om erhvervspædagogik!

Karsten Holm Sørensen

Karsten Holm Sørensen

Master i profesionsudvikling

Kontakt Karsten på 3048 6458 eller via karsten@epuc.dk

Udvalgte opgaver

 • Syddansk Erhvervsskole Kompetenceudviklingsforløb for alle skolens lærere, afdelingsudvikling kombineret med Diplommodul og virksomhedsforløb 2017,2018, 2019
 • Skjern tekniske skole, Kompetenceudviklingsforløb for alle skolens ledere og lærere, Skoleudvikling med fokus på den lokale undervisningsplan, kombineret med Diplommodul med fokus på afdelingernes udvikling 2016,2017, 2018
 • Medieskolerne Viborg. Kompetenceudviklingsprojekt med udvikling af funktionelle anvendelige lokale undervisningsplaner kombineret med Diplommodulet Erhvervspædagogisk udvikling hvor der arbejdes med udvikling af afdelingsprojekter. Deltagelse af alle lærere og leder 2017,2018
 • Aalborg Handelsskole Udviklingsforløb i forhold til open learning og fjernundervisning på HG studenterforløb 2016, 2017
 • Kold College Udviklingsforløb for lærerne med udarbejdelse lokale undervisningsplaner på hovedforløb bager, tjener og gastronom 2016
 • Ålborg Tech Udviklingsforløb af talentspor på skolens uddannelser 2016
 • Ålborg Tech Leder Kompetenceudviklingsforløb bl.a. bestående af Diplommodul med fokus på didaktisk ledelse 2015,2016
 • Kold College Pædagogisk lederuddannelse for hele ledergruppen, Diplommodul 2015
 • UC syd Diplommodul for alle skolens ledere i pædagogisk ledelse 2015
 • Sosu. Fyn Udvikling af praksisnær efteruddannelsesforløb SCK projekt 2015, 2016
 • Sosu Fyn Udvikling af arbejdet med feedback på sosu uddannelserne,2015
 • Konsulent på projekt angående udvikling af den gode uddannelse og den gode undervisning Morsø Landbrugsskole 2013.
 • Medvirkende i FOU projektet Lærernes differentierede faglige forklaringer 2013-
 • Konsulent på projekt angående implementering af Fælles pædagogisk didaktisk grundlag Sosu Esbjerg 2013 – 2014 .
 • Konsulent på projekt angående implementering af Fælles pædagogisk didaktisk grundlag Sosu Århus 2013 -2014.
 • Ekstern evaluator på ”Klar til praktik” med alle tekniske skoler i Region Syd
  – et evalueringsprojekt 2012, 2013, 2014.

Publikationer – i udvalg

 • Skriftserien Indspark på epuc.dk sammen med Torben Størner
 • Feedback i erhvervsuddannelserne med Karin Jacobsen og Bente Lausch Dafolo 2015
 • Eleverne i eud. Munksgaard 2014 red. sammen med Torben Størner
 • Konsulentarbejde (kapitel i antologi): I lag med erhvervspædagogikken. Torben Størner
  og Jens Ager Hansen Erhvervsskolernes Forlag 2012
 • Værkstedet, kapitel i antologi sammen med Torben Størner: Klasseledelse i Erhvervsuddannelserne. Jens Ager Hansen og Bente Lausch Erhvervsskolernes Forlag 2010.
 • Fra Kompetencemål til undervisning sammen med Torben Størner:
  NCE/Metropol 2008
 • Kompetencevurderingen- virker det?
  Metoder i arbejdet sammen med Torben Størner NCE/ Metropol 2009.
 • Grundforløbspakker og læreprocesser. Sammen med Torben Størner: NCE/ Metropol 2009 Publikationen er resultat af et udviklingsprojekt finansieret af Undervisningsministeriet
 • Evalueringskultur på erhvervsskolerne. Hvad, hvorfor og hvordan?
  Sammen med Stig Guldberg med flere .Undervisningsministeriets temahæfteserie nr.8 2006. Publikationen er resultat af et større udviklingsprojekt, med deltagelse af en række erhvervsskoler finansieret af Undervisningsministeriet
 • Projekt, case, opgave – hvad er projektarbejde i eud?
  Sammen med Jens Anderson og Thomas Tylen. Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie 2003. Publikationen er resultat af et udviklingsprojekt finansieret af Undervisningsministeriet

Beskæftigelse

 • 2014 – Opstart af EPUC – Erhvervspædagogisk Udviklingscenter sammen med Torben   Størner
 • 1999 – 2013: Lektor hos NCE. Ansat hos Metropol, NCE (tidligere DEL) med forskellige arbejdsfunktioner, lektor, afdelingsleder og sluttede som chefkonsulent.
 • 1991- 1999: Afdelingsleder Århus tekniske Skole, de grafiske erhvervsuddannelser
  og for den korte videregående uddannelse (KVU) Mediekoordinator (nu multimediedesigner).
 • 1983-1991: Lærer på Aarhus tekniske Skole. Heraf ca. 2 år som leder af skolepraktik.

Uddannelse

 • 2004 Master i Professionsudvikling DPU
 • 1994 Erhvervspædagogisk overbygningsuddannelse, Diplom uddannelse. DEL.
 • 1988 PG Vejlederuddannelse
 • 1986 PG uddannelse, DEL
 • 1975 Faguddannet litograf, reprofotograf
Torben Størner

Torben Størner

Cand.mag. i dansk og historie

Kontakt Torben på 3027 9386 eller via torben@epuc.dk

Udvalgte opgaver

 • Sosu Esbjerg, Praksisnær og fleksibel kompetenceudvikling for alle skolens lærere og ledere 2017, 2018, 2019, 2020
 • Syddansk Erhvervsskole SDE, Kompetenceudviklingsforløb for alle skolens lærere, afdelingsudvikling kombineret med diplommodul og virksomhedsforløb 2017,2018, 2019
 • Aspit, Professionelle læringsfælleskaber kompetenceudviklingsforløb med diplom-modul for lærere og ledere 2017, 2018, 2019
 • Skjern Tekniske Skole, Kompetenceudviklingsforløb for alle skolens ledere og lærere, Skoleudvikling med fokus på den lokale undervisningsplan, kombineret med diplommodul med fokus på afdelingernes udvikling 2016,2017, 2018
 • Medieskolerne Viborg, Kompetenceudviklingsprojekt med udvikling af lokale undervisningsplaner kombineret med diplommodulet Erhvervspædagogisk udvikling med fokus på afdelingsprojekter for alle lærere og leder 2017, 2018
 • Kold College, Udviklingsforløb for lærerne med udarbejdelse lokale undervisningsplaner 2016, 2017
 • Sosu Silkeborg, Kompetenceudviklingsforløb for alle skolens lærere 2015, 2016, 2017
 • Tech College Aalborg, Udviklingsforløb af talentspor på skolens uddannelser 2016
 • Tech College Aalborg, Kompetenceudviklingsforløb for alle skolens ledere diplommodul med fokus på didaktisk ledelse 2015, 2016
 • EUC Nord og Tech College Aalborg, Reformforløb 2015
 • Kold College Pædagogisk lederuddannelse for hele ledergruppen, diplommodul 2015
 • Sosu Fyn, Udvikling af praksisnær efteruddannelsesforløb SCK projekt 2015, 2016
 • Sosu Fyn, Udvikling af arbejdet med feedback på sosu uddannelserne, 2015
 • Ekstern evaluator på ”Klar til praktik” med alle tekniske skoler i Region Syd
  – et evalueringsprojekt 2012, 2013, 2014
 • Konsulent på projekt ”Praksisnærhed og eksperiment” TEC 2014
 • Konsulent på projekt ”Praksisnærhed på grundforløb i eud”, Undervisningsministeriet 2013.
 • Konsulent for Uddx om talentudvikling 2012-2013.
 • Konsulent på projekt ”Talent på højt niveau” Københavns Tekniske skole og Aalborg Tec 2013-2014
 • Faglig ekspert for EVA på evalueringsprojekt om kompetencevurdering i eud 2013.
 • Flere fou-projektet om innovation med bl.a. EUC Syd, EUC Sjælland, Svendborg Erhvervsskole, Aalborg Tec 2012-2013
 • Kompetenceudviklingsforløb Svendborg Erhvervsskole 2012-2013
 • Kompetenceudviklingsforløb for lærerne på Fiskeriskolen 2013, 2014, 2015
 • Praksisnær undervisning på Handelsskolen i Silkeborg, HG Århus Købmandsskole og IB Syd i Sønderborg 2012-2013
 • Praksisnær undervisning SOSU C og SOSU Sjælland 2013
 • Praksisevaluering i landbrugsuddannelserne 2013
 • Konsulent på ”Fra erhverv til undervisning” et prognose- og analyseprojekt for Undervisningsministeriet 2011

Publikationer –  i udvalg

 • Indspark, skriftserie Epuc 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 sammen mede Karsten Holm Sørensen
 • Erhvervspædagogisk grundbog, Epuc 2017sammen med Karin Staal Køhler
 • Eleverne i eud, Munksgaard 2014 sammen med Karsten Holm Sørensen
 • I lag med erhvervspædagogikken, Erhvervsskolernes Forlag 2012 sammen med Jens Ager Hansen
 • Det er også viden at slå søm i, Forelæsning på DR ”Danskernes Akademi” 2011
 • Erhvervspædagogik, Erhvervsskolernes Forlag 2010 sammen med Jens Ager Hansen
 • Værkstedet, I Klasseledelse af Jens Ager Hansen og Bente Lausch. Erhvervsskolernes Forlag 2010 sammen med Karsten Holm Sørensen
 • Praksisnær viden og læring i grundforløb – en klogebog, NCE 2010 sammen med Jens Ager Hansen
 • Verdens bedste erhvervsuddannelser, Information 2010
 • Grundforløbspakker og lærerprocesser, NCE 2009 sammen med Karsten Holm Sørensen
 • Fra kompetencemål til undervisning, NCE 2009 sammen med Karsten Holm Sørensen
 • Profession lærer, Erhvervsskolernes Forlag 2007. Redigering af 7. udgave sammen Jens Ager Hansen
 • Det er 100 år siden, de var på en arbejdsplads, DEL 2008
 • Læringsstile og erhvervspædagogik, Erhvervsskolernes Forlag 2007
 • Metoder til arbejdet med elevens personlige uddannelsesplan i sosu, DEL 2004
 • Samarbejdet mellem skole og skole, UVM 2002 sammen med Bente Lausch
 • Skriv og lær, UVM 2002 sammen med Stig Guldberg
 • Faglig skrivning i erhvervsskolen, CVR 2001

Beskæftigelse og uddannelse

 • 2014 – : Erhvervspædagogisk Udviklingscenter sammen med Karsten Holm Sørensen
 • 1996 – 2014: Lektor NCE/Metropol tidligere DEL og SEL med en række funktioner bl.a. fagdidaktisk koordinator
 • 1998 – 1999: Studier i Ungdomskultur Odense Universitet
 • 1996 – 1989: Aarhus tekniske Skole, de grafiske uddannelse som faglærer og en række funktioner bl.a. afdelingsleder
 • 1986 – 1989: Teknisk Skole Randers som faglærer på Jern og Metal
 • 1985- 1986: Århus Universitet projektansat på Fredsuniversitetet
 • 1982 – 1985: Redaktør på Forlaget Samtid
 • 1981: Cand.mag. i Historie og Nordisk Sprog og Kultur Århus Universitet

Samarbejdspartnere

Vi har kontakt til eksterne konsulenter, som vi kan trække på, hvis der er behov, der ligger ud over vores ekspertise.

Vi vil altid ved opstart af et projekt aftale, hvem der løser opgaven hos jer, hvis vi trækker på eksterne konsulenter.