Erhvervspædagogisk diplomuddannelse

EPUC udvikler og gennemfører diplommoduler i samarbejde med UC Syd

Vi tager udgangspunkt i at sikre en dynamisk relation mellem:

 • Teori og praksis, de enkelte kursusdage
 • Lærerens egne erfaringer og de nye udfordringer i reformen
 • Udvikling af deltagerens egen og skolens praksis
 • At der er flere temaer i spil samtidig, netop for at understrege
  praksis- og anvendelsesorienteringen
 • Lærernes egen praksis og skolens strategi

På den måde kan diplomuddannelserne bruges til at støtte og udvikle skolernes undervisning.

Kurserne kan rekvireres i hele landet,
og de første kurser er allerede afviklet med stor tilfredshed hos deltagerne.

Kontakt EPUC, hvis I vil høre nærmere.

Valgmodul

Praksisrelateret undervisning
i de erhvervsrettede uddannelser

Kombiner diplommodul for lærere (med PG) med virksomhedsforløb og få en fantastisk synergieffekt på skolen!

Dette valgmodul er udviklet i et samarbejde mellem undervisningsministeriet og professions­højskolerne specielt med henblik på de lærere, som har en PG og nu med kravene fra finanslov 2013 skal have et PD modul på 10 ETSC inden 2020.Modulet kombineres her med det virksomhedsforløb, som alle lærere også skal gennemfører i følge finanslov 2013.

Dette kombinerede forløb opfylder både de formelle krav til lærernes opkvalificering og sikrer en reel udvikling af den enkelte lærers og afdelingens/skolens kompetencer til:

 • Selvstændigt at indgå i arbejdet med og tage ansvar for samspil mellem praksis og teori
 • Arbejdet med udvikling af samspil mellem skole og virksomhed, med henblik på at fremme elevernes læring i såvel skole som virksomhed
 • Selvstændigt at indgå i og tage ansvar for fagligt og tværfagligt samarbejde med centrale aktører i erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne
 • Professionelt arbejde med udviklingen af egen og teamets praksisrelaterede undervisning

EPUC udbyder diplomtilbud i samarbejde med UC Syd.

Modul 2

 • Fokus på reformimplementering
 • Undervisningsplanlægning og didaktik
 • Målrettet lærere på grundforløb

Link til katalog

Modul 2

 • Fokus på reformimplementering
 • Undervisningsplanlægning og didaktik
 • Målrettet lærere på hovedforløb

Link til katalog 

Modul 2

 • For ledere og pædagogiske konsulenter
 • Undervisningsplanlægning og didaktik

Link til katalog

Valgmodul i erhvervspædagogisk udviklingsarbejde

 • Pædagogisk ledelse for ledere på erhvervsskolerne
 • Undervisningsplanlægning og didaktik

Link til katalog

Webmaster Bente Asbjørn Jørgensen. Copyright - epuc. Foto: Medieskolen: Daniel Starrason og Axel Sigurdarson og Epuc foto: Bente Asbjørn Jørgensen - Enfold Theme by Kriesi