Pædagogikkens idehistorie – en lækkerbisken for nørder

Pædagogikkens idehistorie – en lækkerbisken for nørder

Det er på mange måder et stort værk. Mere end 500 sider, redigeret og skrevet af 3 store forskere Ove Korsgaard, Jens Erik Kristensen og Hans Siggaard Jensen. Fremragende lay-out med flotte billeder og illustrationer, lækkert papir og bogbinding af høj kvalitet. En ypperlig bog at få i hånden.

Og når den så i hånden og øjnene, fortsætter det ypperlige. Værket er bygget op med 11 kapitler. Et indledende kapitel om bogen og brug af den. 8 kapitler som kronologisk beretter om pædagogikkens idehistorie fra antikken til ca. år 2000. Værket afsluttes med 2 kapitler, der fokuserer nogle fælles problemstillinger på tværs af de historiske epoker. Og endeligt en liste over historiske oversigtsværker, hvis man skulle ha´ lyster i retningen af flere studier, et personregister og et emneregister.

De 8 kronologiske kapitler er bygget op fem centrale felter:

 • De historiske epokes ramme
 • Menneskesyn og pædagogisk filosofi
 • Didaktiske grundsynspunkter
 • Institutioner og professioner
 • Epokens perspektiver og effekter for eftertiden

Disse felter udfoldes i en ligeledes fælles skabelon med gennemgående emner – her eksemplificeret ved epoken 1536 – 1850

 • Epoke – Reformation og kristen oplysning
 • Årstal – 1536 – 1750
 • Styreform – Enevælde
 • Statsform – Territorialstat
 • Antropologi – Skabt væsen
 • Barnesyn – Født arvesyndigt
 • Ismer – Protestantisme og pietisme
 • Internationale fyrtårne – Luther, Melanchthon, Francke
 • Danske fyrtårne – Palladius, Pontoppidan
 • Læringsopfattelse – Autoritativ, dogmatisk
 • Pædagogikkens legitimitet – Gud og konge
 • Institutioner – Kirken, katekismus
 • Eksemplariske ting og medier – Den lille katekismus

Hvis man som undertegnede har en uhelbredelig trang til al tings historie, er dette værk rent guf. Og når man så er professionelt beskæftiget med pædagogik og didaktik, bliver værket ikke bare genstand for passion men også brugbart som kilde til undervisning.

Midt alverdens tilbud om koncepter, mere eller mindre smarte løsninger, pædagogisk woodo og plastik, gammel vin på nye flasker er det befriende at kunne nå ind til de historiske kerne omkring pædagogik og didaktik.  Det er oplysning på højt niveau, der udruster professionelle lærere og ledere med kilder til kritisk at sortere i alle tilbuddene  om verdensfrelse. Med værket er det mulighed for at granske, hvilken gammel vin der er holdbar og forfinet og hvilken, der blot er billig hovedpinefremkaldende kartonvin.

Hermed anbefalet til alle, der interesserer sig for hvilke former for pædagogik og didaktik, der går forud for vores egen tid.

Torben Størner

Ove Korsgaard, Jens Erik Kristensen, Hans Siggaard Jensen:
Pædagogikkens idehistorie
Aarhus Universitetsforlag 2017