Hvor står kampen om dannelsen?

Rektor for Metropol Stefan Hermann har en skrevet en fin lille bog om dannelsesproblematikken i den danske uddannelsesverden. Det er et relevant skrift også i forhold til erhvervsuddannelserne. Netop nu er erhvervsuddannelserne præget af på den ene side nedskæringer, indskrænkninger og fyringsrunder og på den anden side en reform med gode intentioner. I den dobbeltposition er der tendens til, at dialogen om erhvervsuddannelsernes hvorfor, den gode diskussion om hvad det danske samfund vil med erhvervsuddannelserne –  drukner. Det er en lignende dobbeltposition Stefan Hermann ridser op i forhold til uddannelsesdebatten.

Han tegner to poler eller positioner. Den ene kalder han den pædagogisk-konservative pol. Den består groft malet af alle dem, der ikke bryder sig om konkurrencestatens monopol på uddannelse – lærere, humanister, reformpædagoger, der ikke vil måles og vejes. Den anden kalder han den politisk-administrative pol. Det er lige så rustikt trukket op – DJØF´erne, uddannelsesbyrokraterne, de administrative rockwoollag. Disse to poler står uforenlige overfor hinanden. Stefan Hermann portræterer i bogen en smule karikeret positionerne, men alligevel oplysende. Oplysende på den måde, at positionernes fundamentalisme udstilles, så kun en ny, nuanceret og samarbejdende debat står tilbage som konklusionen. Rektoren kender vel ganske godt polerne fra sin egen geschæft Metropol. Jeg kender dem i al fald fra en del års ansættelse samme sted. Både de pædagogisk-konservative, der ønsker sig tilbage til en verden, der aldrig har eksisteret. Og de politisk-administrative i form af uduelige ledere uden hverken faglig eller menneskelig empati og kun i ringe grad tynget af hverken dannelse eller dannelsesperspektiver. Positionerne findes også i erhvervsuddannelserne. Men heldigvis ikke for de fleste vedkommende i den karikerede form.  I lige netop erhvervsuddannelserne spiller dobbeltrollen medarbejder og medborger jo faktisk en rolle både i lovgrundlaget for erhvervsuddannelserne men også i mange daglige kollegiale diskussioner – godt nok i for ringe grad.

Det er godt at ridse disse positioner op med henblik på en fornyet debat om de danske uddannelser. Men netop når det kommer til anbefalinger, bliver Hermann lidt ulden. Han foreslår samarbejde mellem polerne, en forstærket professionsfordybelse, en debat om professionernes indhold og en genrejsning af dydsetikken. Han kalder det sidste – ganske elegant – anstrengelsens poesi. Altså hvordan det med at anstrenge sig, gøre sig umage, opmærksomhed op pligterne osv. kan genrejses i uddannelse og undervisning. Jeg har svært ved at være uenig i disse forslag. Men jeg savner også nogle lidt mere konkrete bud på, hvad det så kunne udfolde sig som i uddannelserne. Men det kan vi jo så alle sammen lade os udfordre af og bidrage til både på skrift i de daglige samtaler med kollegerne.

Bogen er på kun 122 sider og kan anbefales som et godt oplæg til en konstruktiv debat om uddannelserne herunder erhvervsuddannelserne. Bogen er en blandt en række i serien Moderne ideer udgivet af Information.

Torben Størner