Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne
Danmarks Evalueringsinstitut, 2014.
Kan downloades fra www.eva.dk

Denne publikation er ikke ny. Men vi vil alligevel gerne give den en anbefaling.

Der findes en mængde litteratur, når det drejer sig om generel pædagogisk ledelse. Men ikke ret meget om ledelse af og i erhvervsuddannelser. Denne publikation fra EVA bygger på en undersøgelse med interviews af ledere og lærere fra 29 erhvervsskoler. Derfor tager den konkret afsæt i erhvervsuddannelsernes lederpraksis og behandler en række problemer, der formentlig er genkendelige for mange i erhvervsuddannelserne.

Pointer og anbefalinger

Vi vil her pege på nogle af de centrale pointer og anbefalinger:

  • Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne har et særligt fokus på kerneopgaven – den erhvervspædagogiske undervisning og den elevorienterede ledelse. “Hvis pædagogisk ledelse skal fylde mere, kræver det, at fokus på kerneopgaven prioriteres på alle ledelsesniveauer, og at lederne får den støtte og kompetenceudvikling, som de har behov for for at kunne løfte de pædagogiske ledelsesopgaver. Samtidig skal lederne turde påtage sig rollen som pædagogiske ledere over for lærerne.”
  • Pædagogiske ledelse omfatter både den strategiske udvikling af retningen for arbejdet med kerneopgaven og den operationelle ledelse af lærerne.
  • Klarhed om den konkrete fordeling af ansvar og opgaver mellem den strategiske og den operative ledelse – også når det gælder den pædagogiske ledelse.
  • Det fælles didaktiske og pædagogiske grundlag og den lokale undervisningsplan som det centrale fundament for ledelsesarbejdet. Det potentiale er ikke er udnyttet i dag.
  • Undervisningsobservation som metoder i ledelses- og udviklingsarbejdet.

Centrale problemer

Nogle af de centrale problemer i den forbindelse er:

  • Prioriteringen og balancen mellem økonomiske, logistiske og pædagogiske ledelsesopgaver. Hvordan adskille funktionelt og samtidig skabe sammenhæng mellem disse felter?
  • Mange lærerteam har mere fokus på drift, planlægning og koordinering end på undervisningen og arbejdet med eleverne. Hvordan kan den pædagogiske ledelse tydeliggøre krav, behov og forventninger til teamarbejdet?
  • Lærerne efterspørger de pædagogiske lederes opfølgning i forhold til arbejdet med det fælles didaktisk pædagogisk grundlag. Hvordan kan denne opfølgning skærpes?

Publikationen er dejligt fri for konceptuelle snuptagsløsninger. Det findes der rigeligt af på markedet. Og det meste af det uden virkning. Men undersøgelsen og publikationen udpeger retninger for, hvilke veje et fornuftigt pædagogisk ledelsesarbejde på erhvervsskolerne kan gå.
Vi anbefaler lederne at læse den, at bruge den som diskussionsgrundlag i ledelsesgrupper. Og vi anbefaler den som litteratur til ledernes efteruddannelse.

Torben og Karsten