Godt initiativ

2 erfarne lektorer i erhvervspædagogik fra Nationalt Center for Erhvervspædagogik har skrevet bogen Erhvervspædagogisk didaktik. Det er et godt initiativ.
Der skrives alt for lidt om erhvervspædagogiske emner og problemstillinger. Og alt for lidt skrives med lærerne og lederne på erhvervsskolerne som målgruppe.
Forbavsende lidt kommer der fra National Center for Erhvervspædagogik ved professionshøjskolen Metropol, som ellers har ansat en imponerende flok forskere.

Forfatterne strukturerer bogen omkring 10 overskuelige kapitler, som alle sammen betitles om at arbejde med……fx, helhedsorienteret og praksisnær undervisning.
Alt sammen relevant. Der gror ikke noget nyt frem under himlen. Det er så heller ikke bogens præmis. Den er at præsentere relevante erhvervspædagogiske problemstillinger for ”de mange mere erfarne lærere, der i de kommende år skal opkvalificeres i forhold til reformen…” det gør de så med udgangspunkt i Hiim og Hippes 6-kantede relationsmodel.

De 2 forfattere henter en række eksempler fra deres egne projekter. Det er både bogens styrke og desværre også dens svaghed.
Det er godt med eksempler fra egen gennemførte projekter med lærere på erhvervsskolerne. Men en del eksempler er noget bedagede.
Det betyder,
at eksemplerne skriver sig en i en anden sammenhæng, end den lærerne og lederne befinder sig i med erhvervsuddannelsesreformen fra 2015 .
Eksemplerne fylder rigtigt meget af bogens samlede tekst. Nogle steder strækker citaterne sig over flere sider.
Og endelig får eksemplerne bogen til på store strækninger  at lukke sig noget om sig selv.
Det er faktisk lidt overraskende, at de 2 erfarne herrer ikke i langt højere grad inddrager, hvad der dog er skrevet om erhvervspædagogik
af både nuværende og tidligere kolleger. Hvor bogen rækker ud over forfatternes egne projekter, handler det i hovedsagen om noget alment pædagogisk.

Men altså et godt initiativ.

Ole Dibbern Andersen og Albert Astrup Christensen: Erhvervspædagogisk didaktik.
Hans Reitzels Forlag. 2016

Anmeldt af Torben Størner, epuc