Betydningsfuldt materiale


Andreas Helmke er en af de helt store uddannelsesforskere. Han er professor i pædagogik ved Koblenz Universitet i Tyskland. Han er en af de forskere, der bygger på et stort empirisk materiale. Han studerer og undersøger, hvad der foregår på skolerne – hovedsageligt grundskoler i Tyskland men også en lang række af andre steder. Hans ærinde er at udpege, hvad der virker og ikke virker i forhold til elevernes udbytte af undervisningen. Vi kalder bogen for et materiale, fordi der er tale om en meget sammensat samling, der omhandler en lang række emner og temaer. Det hviler på et kolossalt fundament af studier og undersøgelser. Helmkes materiale er da også bearbejdet til bogen af den danske professor i pædagogik Jens Rasmussen.

Bogen er bedst egnet som et slags opslagsværk. Naturligvis kan den læses fra enden til anden. Men så er det vanskeligt at bevare overblikket. Netop  fordi materialet er så omfattende og facetteret. Bogen er på mere end 300 sider med en indholdsfortegnelse på alene 5 sider. Indholdsfortegnelsen er sammen med registrene velegnet til opslag. Der er tale om et meget grundigt materiale. Men samtidig med en forfriskende tilgang. Helmke støtter sig ikke til en bestemt ”skole” til et bestemt læringssyn, hylder ikke et udvalgt koncept. Det kan godt indebærer sine problemer. Det går vi ikke ind på her. Først og fremmest er det udogmatisk befriende. Endelig gør han ikke som Hattie sit materiale til en international salgskampagne.

Som med så meget andet  materiale, skal det ”oversættes” til en erhvervspædagogisk sammenhæng. Men det lader sig som regel også gøre. Bogen kan læses af lærere, ledere, konsulenter og andre aktører på erhvervsskolerne. Få fat på bogen. Stil den på hylden til fri afbenyttelse. Og hiv den ned af hylden så ofte som muligt. Hermed anbefalet.

Bogen er ikke ny. Men den har ikke fået den rolle på diplomuddannelserne eller andre kompetenceudviklingsforløb, som den fortjener. Derfor denne anmeldelse.

Andreas Helmke:
Undervisningskvalitet og lærerprofessionalitet
– 
diagnosticering, evaluering og udvikling af undervisning.
Dafolo 2013.  

Anmeldt af Torben Størner, epuc