Ledelse på erhvervsskolerne

Claus Madsen har skrevet bogen Erhvervspædagogisk ledelse med undertitlen Ledelse af læring og kompetenceudvikling. Den er det nyeste skud i den række af bøger, der gennem de seneste år er kommet om pædagogisk ledelse og uddannelsesledelse. Det særlige ved denne udgivelse er, at den er specielt rette mod erhvervsuddannelserne. Dem er der ikke mange af og efter min mening er Claus Madsens den bedste i denne lille genre. Han har tydeligvis et stort og bredt kendskab til ledelsesteorier og praksis fra tidligere arbejde som ledelseskonsulent og som uddannelseschef på Business College Syd også et godt kendskab til erhvervsuddannelserne. Men hans store viden bliver på en måde også problemet i bogen.

Et enkelt blik i indholdsfortegnelse fremkalder forpustelse. 8 kapitler og over 130 afsnit det bliver næsten uoverskueligt. Det er mange tematiseringer på de 178 sider, bogen spænder over. Bogens snit er ledernes ledelse af elevernes læring, lærernes undervisning og lærernes kompetenceudvikling. Dermed skriver den sig ind i den nyere tendens i pædagogisk ledelseslitteratur af bl.a. Fullan, Hargreaves og Vivian Robinson, som der også refereres til. Det er ganske forfriskende, at det er eleverne og deres læreprocesser og lærernes undervisning og deres kompetencer, der gøres til hovedtemaet. Hvis det budskab forfølges i virkelighedens ledelsesarbejde på erhvervsskolerne, kan det højne undervisningens kvalitet.

Bogen er en inspiration i udvikling af det pædagogiske ledelsesarbejde. Men det er et problem, at den vil for meget. Den vil om alt for mange emner og teoretikere. Det giver den en vældig bredde, men slækker dens dybde og konkrete ideer og anvisninger til handlinger.

Fx bliver ledelsens opgave med praksisnærhed i forhold til de særlige erhvervspædagogiske vidensformer og sikringen af, at undervisningen lever op til en moderne erhvervsfaglighed stedmoderligt behandlet. Og det jo noget særligt ved det erhvervspædagogiske ledelsesarbejde.

Men på trods af det kan bogen inspirere mange erhvervsskoleledere. Den kan bidrage til at kvalificere diskussionerne, om hvad ledelsesarbejdet på erhvervsskolerne består af og hvordan det kan varetages.

Claus Madsen: Erhvervspædagogisk ledelse. Ledelse aflæring og kompetenceudvikling

Dafolo i serien Erhvervspædagogik.